,

Parme Trans: usaldusväärne ja kvaliteetne rahvusvaheline transpordifirma

Tere tulemast Eesti ühe juhtiva transpordi- ja ekspediitorfirma Parme Transi veebikeskkonda.

Parme Trans - on Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA) ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Usaldusväärsete partnerite abiga korraldab ja teostab Parme Trans kaupade maanteevedusid järgmistes piirkondades:

  • ELi liikmesriikides*
  • Skandinaaviasparme
  • Baltimaades
  • Ukrainas ja Valgevenes
  • Venemaal

* Tänasel päeval ei vaja Parme Trans enam ELi liikmeriikides transportteenuste osutamiseks CEMT veolubasid. Alates 1. maist 2010.a. on Parme Transil luba teostada ELi liimesriikides ka kabotaažvedusid.


Kõik on kontrolli all
thumbnail1

Parme Transi masinapargi sõidukid on varustatud spetsiaalse jälgimissüsteemiga, mis võimaldab veebikeskkonnas veomasinate liikumist jälgida ja lihtsustab seeläbi märgatavalt kõigi Parme Transi veoüksuste liikumise koordineerimist. Lisaks sellele on kõik Parme Transi veoüksused varustatud elektrooniliste seadmetega, mis võimaldavad tasuda maanteemakse elektroonilisel teel, ilma sularaha- või krediitkaardimaksetele aega kulutamata.

Ainulaadsus
thumbnail2

Usaldades oma kauba transportimise Parme Trans hoolde, usaldate Te selle transpordifirmale, millele on auditeerimisettevõte LRQA ehk Lloyd’s Register Quality Assurance omistanud ISO 9001-2008 kvaliteedijuhtimissertifikaadi.
Lisaks sellele on Parme Trans ainus transpordifirma Eestis, mille tegevus on akrediteeritud Suurbritannia siseministeeriumi poolt.

Iseseisvus
thumbnail3

Parme Trans on üks väheseid ettevõtteid, mis suudab pakkuda oma klientidele “uksest ukseni” põhimõttel toimivaid veoteenuseid ilma, et peaks selleks mõnd teenuse osa teistelt teenusepakkujatelt sisse ostma, säästes sel moel Teie raha ning vähendades märgatavalt transpordile kuluvat aega.

Uudised
26.06.2013 Meie firma Video!
Jälgida oma kaubGPS
Sisesta oma veokiri number et teada saada, kus on teie last!

Sisesta oma veokiri number et teada saada, kus on teie last!
Meie asukoht