Osakonnad

Administratsioon

Ettevõttes Parme Trans töötavad ainult transpordivaldkonnas pikaajaliste kogemustega kvalifitseeritud spetsialistid, kes on koolitatud mitte ainult probleeme operatiivselt lahendama, vaid ka nende tekkimist ennetama. Kogu meeskond töötab ühtse organismina spetsiaalselt kohandatud süsteemi järgi, mis võimaldab autojuhtide tööd kõigis etappides tõhusalt toetada.

Administratiivkoosseis koosneb kahest peamisest osakonnast:

  • Ekspedeerimisosakond – koordineerib veokite liikumist online-süsteemis ja kindlustab veose õigeaegse toimetamise sihtpunkti. Vastutab veoste veo käigus tekkivate probleemide kvaliteetse lahendamise eest.
  • Tehnikaosakond – tegeleb ettevõtte tehnilise ressursi töökorras hoidmisega, vastutab tehnika tehnohoolduse ja remondi eest.

Meie töötajad läbivad perioodiliselt DaimlerAG koolituse. Mõlemad osakonnad teevad omavahel head koostööd ja töötavad 24/7 režiimil. See võimaldab operatiivselt ja laitmatult lahendada igasugused korralduslikud küsimused, kõrvaldada probleemid ja hoida ettevõtte töö professionaalsel tasemel.

Autojuhid

Ettevõte Parme Trans annab tööd rohkem kui 160 autojuhile. Enne ametikohustuste täitma asumist läbivad töötajad spetsiaalse koolitusprogrammi ja osalevad plaanilistel kvalifikatsiooni tõstmise üritustel. Absoluutselt kõigil autojuhtidel on olemas ohtlike veoste veoks vajalikud litsentsid ja tunnistused.

Ettevõte Parme Trans hoolitseb, et:

  • autojuhtide töö- ja puhkeaja režiim oleks korraldatud rangelt seadust järgides;
  • autojuhtide vahetus oleks sõltumata koosseisu asukohast korraldatud õigeaegselt, operatiivselt,

ohutult ja tähtaegu rikkumata;

  • töötajad läbiksid regulaarselt kvalifikatsiooni tõstmise kursusi ja arstliku läbivaatuse;
  • autojuhtidel on olemas kõik normaalseks ja turvaliseks töötamiseks vajalikud kindlustused;
  • ettevõttes toetatakse kõrgel tasemel korporatiivset kultuuri: jõulu- ja uusaastapidude, suviste

spordipäevade ja muude ürituste korraldamine;

  • töötajate ravikulud maksab tööandja.
 
Hea meelega vastame teie küsimustele
Helistage meile +372 625 9761

PARME TRANS

VALI SPETSIALISTID

Alates 1997. aastast