USALDUSVÄÄRSUS

Ettevõte Parme Trans asutati 1997. aastal transpordi- ja logistikastruktuuri Meoni Parsek AS alusel ja sai kohe Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA) liikmeks.

Tänu vedude eksimatule koordineerimisele ja tarneaegade lühendamisele võeti meid 1998. aastal Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeks.

Parme Transi veerevkoosseis uueneb pidevalt. Kasutame ainult alla 3 aasta vanuseid veokeid, mis kõik on varustatud tänapäevaseimate navigatsiooniseadmete, sidevahendite ja satelliitjälgimissüsteemiga, mis võimaldab määrata veoki asukoha kuni 1-meetrise täpsusega.

Mais 2009, pärast Eesti Euroopa Liitu astumist saime võimaluse teostada ka kabotaažvedusid EL riikides ja EL riikide sadamate vahel, millele aitas kaasa Eesti astumine Euroopa Liidu koosseisu. Selle sündmuse tulemusena langes ära CEMT-loa omamise vajadus.

Kvaliteedissertifikaadid

Tänu vedude eksimatule koordineerimisele ja tarneaegade lühendamisele võeti meid 1998. aastal Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeks.

Kuidas me saime sertifikaadid ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015?

 • 2006 aasta. Ettevõte Parme Trans lõpetab edukalt sertifitseerimise kaubavedude kvaliteedijuhtimise süsteemi ISO 9001:2000 järgi.
 • 2007 aasta. Ettevõte Parme Trans läbib edukalt ISO 9001:2008 sertifitseerimise, mille viib läbi maailmakuulus kompanii Lloyds Register Quality Assurance (LRQA).
 • 2008 aasta. Viiakse läbi veel üks kvaliteedivastavuse sertifitseerimine ISO 14001:2004.
 • 2009 aasta. Transpordiettevõte Parme Trans jääb üheks vähestest, kes tegeleb rahvusvaheliste vedudega ja kinnitab pidevalt igal aastal oma teenuste kõrget kvaliteeti, läbides sertifitseerimise ülemaailmselt tuntud kvaliteedijuhtimissüsteemi standardite ISO 9001 ja ISO 14001 järgi.
 • 2017 aasta. kvaliteedivastavuse sertifitseerimine ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
UUS+tegevusluba+2022-2032
Parme Trans - CMR - uadbb - 1017.xlsx
None

Parme Trans kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi põhimõtted

Ettevõtte Parme Trans kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem lähtub rahvusvahelise transporditeenuse osutamisel eelkõige klientide nõuetest, vajadustest ning ootustest, mis omakorda viitab ettevõtte usaldusväärsusele pikaajalise ja alalise koostööpartnerina.

Parme Trans kvaliteedi – ja keskkonnajuhtimissüsteem vastab ISO 9001, ISO 14001 rahvusvahelisele standardile, mis tagab ettevõtte konkurentsivõimelisuse ning majandusliku heaolu nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis.

 • Parme Trans meeskond on teadlik ning juhindub oma igapäevatöös kvaliteedisüsteemi nõuetest.
 • Meie eesmärgiks on rahulolev klient nii täna kui ka tulevikus. Me täidame kliendi tellimused professionaalselt, mille eest on klient nõus tasuma ka vastavat teenustasu.
 • Me ei erista olulisi ja vähem olulisi kliente – meie poolt pakutav teenus on muutumatu.See aga tagab ettevõtte kliendibaasi kasvu.
 • Parme Trans kontrollib teenuse täitmist ülima täpsusega algusest lõpuni ning hoiab ära ja vajadusel lahendab tekkivad probleemid, kuna üks rahulolematu klient võib endaga kaasa tuua kümne kliendi kaotuse.
 • Keskkonna säästlikkuse mõttes kasutab Parme Trans üksnes neid sõidukeid, mis vastavad kõige rangematele nõudmistele ning mida kontrollitakse ja hooldatakse plaanipäraselt. Ettevõtte reageerib normide muutustele koheselt.
 • Kõik Parme Trans töötajad on erialase väljaõppega. Ettevõte korraldab erinevaid koolitusi oma töötajate kvalifikatsiooni taseme säilitamiseks ning tõstmiseks.
Vitali Šehovtsov
Juhatuse liige

Suurbritannia Välisministeeriumi Home Office akrediteering

2009 aasta detsembris sai Parme Trans sertifikaadi Suurbritannia Välisministeeriumilt. Dokument tõendab, et ettevõtte vastab täielikult kõigile Ühendkuningriigi territooriumil tegutsevatele transpordiettevõtetele esitatavatele normidele ja nõuetele. Sellest ajast kinnitame Home Office akrediteeringut iga-aastaselt.

Lisaks sellele töötas ettevõte Parme Trans välja unikaalse checklist-süsteemi, mis hoiab ära migrantide mis tahes katsed ebaseaduslikult Inglismaa piiri ületada, aga tõstab ka kaubavedude turvalisust.

Kõik töötajad läbivad spetsiaalse migrantidevastase võitluse instruktaaži.

 
Hea meelega vastame teie küsimustele
Helistage meile +372 625 9761

PARME TRANS

VALI SPETSIALISTID

Alates 1997. aastast